Mobil omslagbild Amors Bilar

Hyrpriser

Priser från:
Personbil   500:-/dygn
Minibuss  1200:-/dygn
Skåpbil     1100:-/dygn
Cykel från  150:-/dygn


Fördelaktiga weekend-, vecko- och månadspriser
Samtliga våra hyrpriser är inklusive fria mil och självriskreduceringsförsäkring.
Oavsett om ni kör en Europasväng eller håller er inom Sveriges gränser får ni ett fast pris för hyresperioden.

loading...